top of page
IMG_9931_edited.jpg

Hvorfor skal børnene med?

Det korte svar er, at børn (helt små som store) er en uvurderlig hjælp for alle parter - for børnene selv, forældrene og terapeuten. Børn fungerer som en slags følelsesbarometer i familien, og er dermed, med deres reaktioner og adfærd, en meget væsentlig kilde til viden om, hvad der udspiller sig i familien. Dertil er det en stor støtte og lettelse for børnene at blive lyttet til og mødt, i det de allerede sanser og mærker. 

Familieterapi

Hvor der findes dyb kærlighed - findes der dyb smerte.

- Blot fordi det er naturligt at få børn og stifte familie, betyder det langt fra, at det er nemt. Faktisk er det at få børn, det, der sætter parforholdet allermest på prøve. Det har ikke noget med det enkelt barn at gøre - det er præcist, som det skal være. Men mangel på søvn, tid til hinanden og egen behov, bekymringer, usikkerhed, uenigheder - det sætter sine spor! -Og lad os med det samme, få på det rene, at det ikke er en falliterklæring at søge om hjælp, når der er udfordringer i familielivet! Det er tværtimod ansvarsfuldt og mest af alt kærligt.

 

Familien, er der, hvor vi vokser op. Der hvor kimen til vores udvikling samt vores første og meget vigtige erfaringer med,, hvordan vi er i relation, bliver lagt.

I familieterapien, er det min fornemmeste opgave, at være med jer alle sammen - hver og en er værdifuld. Jeg vil bestræbe mig på, at alle bliver set og anderkendt for deres bidrag til familien. Jeg vil med stor respekt og omsorg, hjælpe jer forældre til at få taget ansvaret for familiens trivsel og stemning tilbage til jer. Jeg kan hjælpe jer med at få øje på de dynamikker og mønstrer, der skaber larm og utryghed i jeres familien og vi vil sammen (gen)opdage de ressourcer, gode intentioner og muligheder der også er i jeres familie.

I praksis vil det primært være os voksne der taler sammen. Mindre børn må meget gerne have lidt legetøj med (uden lyd), læse eller tegne. 

Fra start vil børnene blive "sat fri", men inviteres til at byde ind med deres tanker og reaktioner, HVIS de har lyst. 

Jo ældre børnene er, jo mere vil de være en del af samtalen.

   

Ring gerne for mere information.

    Grunde til familieterapi

  - Mange konflikter i familien.


  - Mistrivsel hos en eller flere i

   familien.   

      

  - Uenighed om opdragelse 

   og grænser.


  - Dårlig kommunikation. 

    

  - At være enlig forældre

   og stå alene med         

   ansvaret og bekymringerne.


  - Vanskeligheder med 

   etablering af   

   sammenbragt familie.


  - Uenigheder om normer

   og værdier.

  - Sygdom eller dødsfald i   

    familien. 

Kontakt: Tlf. 24802512/E-mail: kontakt@dortekaas-terapi.dk

CVR -nr: 42125180

COPYRIGHT © 2021. Dorte Kaas. Alle rettigheder reserveret.  

bottom of page